ความเห็น 470947

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • ผมยังอยากจะยืนยันอีกครั้งว่า  ในทุกครั้งที่เข้ามาอ่านบันทึก   จะรู้สึกเหมือนว่ากำลังได้อ่านสารคดีจากนักเขียนสารคดีนั่นเอง
  • ....
  • จากประสบการณ์ที่เคยเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ที่ไม่มากมายนัก)  ภาพรวมที่เห็นตรงกันก็คือการจารึกเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตของผู้คนในทางวัฒนธรรมประเพณี  ความเป็นอยู่ ความเชื่อ  และวิถีทางศาสนา
  • แต่พอได้อ่านบันทึกนี้กลับได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ "ผ้า"  หรือการแต่งกาย ...และที่สำคัญที่ดูเหมือนจะขาดไม่ได้เลยในเกือบทุกภูมิภาคนั่นก็คือ ...ภาพชีวิตการ "แอ่วสาว"  ถ้าเป็นอีสานก็อาจจะมีภาพเข็นฝ้าย  (หรือเปล่าก็ไม่รู้)
  • ขอบคุณครับ...