ความเห็น 47041

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

คุณพี่"เมตตา"...

ขอบพระคุณนะคะ...ที่มาร่วมวง..ลปรร.

ปัจจุบันปัญหานี้...พบมาก..

ความอดทนและความสามารถต่อการเผชิญปัญหาของคนก็น้อยลงทุกวันๆๆ...