ความเห็น 47005

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ช่วยด้วยๆ..ๆๆ..คะ

ผอ.บวร...ถูกล้อมตัว..ไว้ในบันทึกนี้...คุณชายขอบ..มาชวนออกก็ยังช่วยไม่ได้เลยคะ...บันทึกนี้สำหรับสตรีเพศคะ...(ล้อเล่นนะคะ)