ความเห็น 46991

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

คุณ"คนผ่านมา"

ขอบคุณแวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้..ต่อยอดเติมเต็มนะคะ
ศาสนาทุกศาสนา..ล้วนสอนสั่งสิ่งที่ดีงาม หากแต่คนที่อยู่ในศาสนานี่สิ..ที่ไม่เข้าใจในแก่นแห่งคำสอนที่ดีพอ...ยิ่งทุกวันความเชื่อเรื่องกรรม...บาปบุญคุณโทษ..มีน้อยลง คนจึงทำผิดมากขึ้น...