ความเห็น 46982

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 
เห็นสอดคล้อง..คะ ดร.จันทวรรณ...และฝึกยากเห็นผลเชิงรูปธรรมช้า อย่างที่ท่าน ผอ.บวร ว่าไว้นะคะเราเคยชินกับศาสนาตั้งแต่เกิด แต่ขาดการตระหนัก...หล่อหลอมเข้าไปในจิตวิญญาณ..เราจึงไม่สามารถนำหลักดีดีมานำชีวิตได้...การที่เราจะพ้นทุกข์ได้..นอกจากนำศาสนา..มาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกัน..แก่จิตเราได้แล้วหากเมื่อ..ปัญหานั้นเกิดก็ต้องเอาหนามมาบ่งหนองในทุกข์นั้นออกอย่างที่คุณ"น้องนิว"ว่านั่นแหละคะ