ความเห็น 46978

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

คนผ่านมา
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่าศาสนาที่ มี God การตัดสินถูกผิด ขึ้นอยู่กับ God ถ้าทำผิด God จะลงโทษ แต่ศาสนาที่ไม่มี God สอนว่า คนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเอง ถึงแม้ทำชั่วก็ไม่มีใครลงโทษ นอกจากสังคมรอบตัว ก็ในเมื่อสังคมรอบตัว คนที่ทำยังไม่ถูกสังคมลงโทษ เขาก็คิดว่า เขาเองก็น่าจะทำได้