ความเห็น 46948

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

      ความเป็น "พุทธ" ได้มาจากการกรอกลงไปในสูติบัตรเมื่อแรกเกิด แล้วก็กรอกไปเรื่อยเวลามีความจำเป็น มิได้เกิดจากการบ่มเพาะ หล่อหลอม และซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณอย่างแท้จริง เพียงศีล 5 ข้อก็ปฏิบัติไม่ได้ ความวุ่นวายก็เกิดตามมา

      สาเหตุที่คนเข้าวัด 

1. อกหัก

2. หลักลอย

3. คอยงาน

4. สังขารเสื่อม

5. เลื่อมใส

      ความเลื่อมใสกลับเป็นเหตุผลข้อสุดท้าย