ความเห็น 46940

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

คำสอนของศาสนาพุทธออกเชิงปรัชญา อาจจะดูเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับผู้ปฏิบัติกระมั่งค่ะ ในขณะที่ศาสนาอื่น จะมี God ค่ะ ซึ่งเป็นตัวยึดเหนี่ยว ให้เชื่อใน faith ค่ะ