ความเห็น 46874

วิจัยเชิงคุณภาพ "การศึกษาความเชื่อในผลของความดี"

เขียนเมื่อ 

    ขอให้งานวิจัยดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะครับ เอาใจช่วย

    กล่อมเกลา ปลูกฝัง ซึมซับ บ่มเพาะ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลา อดทน กว่าจะเห็นผลสำเร็จ และไม่เคยมีการขาดทุนเลยนะครับ

    ขอบพระคุณครับ