ความเห็น 46791

การท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้

เขียนเมื่อ 
อยากไปล่องเรือ  ค่ะ
ชอบประโยคที่ว่า "นั่งนับดาว กลางป่า ก่อไฟผิง ปิ้งมัน"   แต่ไม่ถนัดเรื่อง   “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” 
ไม่ทราบว่า   เที่ยว  อย่างเดียว  ได้ไหม ?