ความเห็น 467423

โครงร่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวสามวัย ฉบับบแก้ไข

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ คุณจันทิมา
  • ยินดีให้คำปรึกษา สามารถช่วยได้ก็จะช่วยครับ
  • แต่ช่วงนี้ผมยังไม่ค่อยว่างเลย
  • กำลังสรุปทำรูปเล่มรายงานอยู่ครับ
  • งานวิจัยก็เป็นแค่โครงร่างเฉยๆยังไม่ได้ลงมือเก็บข้อมูลเลยครับ