ความเห็น 46721

สื่อ เทคโนโลยี กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

เขียนเมื่อ 

สำหรับคำถาม ที่คุณกัลยา  ถามไว้ ???  รู้สึกว่าจะเคยมีอาจารย์ที่สอนทางด้านเทคโนฯ  เคยถามไว้เหมือนกันคะ..(ประมาณซัก 3-4 เดือนก่อน)..เพราะฉะนั้น ประเด็น จึงอยู่ที่ว่า  คุณกัลยา  น่าจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองก่อน...อย่างไรก็ตามในการนำความรู้  เช่น วิธีการหรือกระบวนการในการนำเทคโนโลยีและสื่อสารฯ  มาช่วยพัฒนาหรือส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการ  หรือในกรณีกลับกัน  จะมีกระบวนการอย่างไรในการวิเคราะห์โครงการฯ ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนแนวความคิดของชาวบ้านให้เห็นถึงผลดีหรือผลเสียในการบรรลุผลของโครงการฯ  ลองศึกษาดูก่อนดีกว่านะคะ  แล้วค่อยวิพากษ์คะ   จะทำให้นิวหรือคนอื่น ๆ ทราบถึงแนวคิดและความเป็นไปได้คะ..ขอบพระคุณคะ....