ความเห็น


ได้รับเมล์นี้ที่ฟอร์เวิร์ดมาค่ะ
เห็นว่าน่าสนใจ
เลยมาเผยแพร่ให้อ่านกัน
และ
สุดแล้วแต่วิจารณญาณนะคะ

FW: จุดจบเมืองไทย (ที่ควรทราบโดยสังเขป)
>ปี 2553 จุดจบประเทศไทย......ถ้ายังเป็นคนไทยอยู่ช่วยอ่านด้วย
>เรื่องนี้คนไทยทุกคนควรที่จะได้รู้.....ประเทศต่างๆในโลกนี้มีเกิดมีดับตลอดเวลา.....ประเทศไทย
>ก็ไม่พ้นวิถีนี้เช่นกัน สืบเนื่องจากการบรรยายของ
>คุณนิติภูมิ
>ซึ่งเป็นสื่อมวลชนจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมอสโค
>ซึ่งเป็นสถาบันที่สตาลินสร้างขึ้นเพื่อสร้างภูมิปัญญาหวังครองโลกในสมัยหนึ่ง
>เมื่อหลายปีก่อนคุณนิติภูมิ ได้ทำนายไว้ว่าประเทศอินโดนีเชียจะแตกเป็น
>6-14ประเทศ  ซึ่งในตอนนั้นนักรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
>หัวเราะจนฟันกระเด็นแต่ต่อมาพอปี2542
>เหตุการณ์เริ่มเป็นจริง!ประเทศอินโดฯ
>ได้เริ่มแตกเป็นติมอร์และตอนนี้ก็กำลังจะเกิดประเทศอาเจะ
>และอีกหลายประเทศที่จะเกิดตามมาในวันที่ 11 ธันวาคม 2543
>ที่ผ่านมาที่งานคนดีศรีสังคม
>
>ณ หอประชุมวัฒนธรรมฯคุณนิติภูมิได้บรรยายว่า
>ประเทศไทยจะต้องแตกเป็นประเทศใหม่อีก 4 - ...ประเทศ แน่นอน!
>ทั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นอย่างมีกระบวนการ
>โดยสถานการณ์จะเริ่มชัดขึ้นในปี2553
>ซึ่งเป็นปีที่ข้อตกลงGATTsจะเริ่มมีผลสมบูรณ์การค้าเสรีจะมีผลสมบูรณ์สินค้าเกษตรต่างๆ
>จากต่างประเทศ จะทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมหาศาล
>ในขณะที่เกษตรกรของไทยจะไม่กินสินค้าเกษตรของไทยด้วยกันและสินค้า
>เกษตรของไทยก็จะขายไม่ออกเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ
>ประกอบกับการที่การพัฒนาการเกษตรของไทยได้พัฒนาอย่างผิดทิศทาง
>เป็นการพัฒนาแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้คนปลูกลำใยไทยก็จะปลูกแต่ลำใย
>จะกินข้าวก็ต้องซื้อข้าวเวียดนามมากิน
>คนปลูกข้าวไทยก็ต้องไปซื้อหอมกระเทียมจากจีนมากิน คนปลูกหอม
>กระเทียมจะไม่ซื้อลำใยจากไทยแต่จะไปซื้อจากเกาหลีมากิน
>
>เป็นวงจรอย่างนี้ทำให้สินค้าเกษตรของไทยขายไม่ได้
>เพราะแม้แต่เกษตรกรไทยด้วยกันก็ยังไม่ซื้อของเกษตรไทยด้วยกันมากิน
>เนื่องจากสินค้าของต่างประเทศมีต้นทุนถูกกว่าสินค้าเกษตรของไทยมีต้นทุนที่สูงกว
>เพราะใช้ปัจจัยการผลิตปุ๊ยของต่างประเทศพันธุ์พืชก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
>เนื่องจากในอีก 10 ปีข้างหน้าพันธุกรรมท้องถิ่นจะถูกทำลายจากGMOs
>และเมื่อเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของประเทศอยู่ไม่ได้
>วิกฤตที่มหาโหดสุดก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยรัฐบาลไทยจะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้
>เพราะมาตรการทางการเงินก็จะใช้ไม่ได้เนื่องจากธนาคารไทยกลายเป็นของต่างประเทศหมดแล้ว
>ไฟฟ้าก็แพงขึ้น  น้ำมันก็แพงขึ้น
>โทรศัพท์แพงขึ้นเนื่องจากวิสาหกิจเหล่านี้กลายเป็นของต่างชาติหมดแล้ว
>เค้าสามารถตั้งราคา
>ได้ตามใจชอบถ้ารัฐบาลไปขอให้ลดราคาก็จะได้รับคำตอบว่าเขาจะไม่มีกำไร
>ธุรกิจจะอยู่ได้ด้วยกำไรเท่านั้น  ถ้าเขาไม่มีกำไรเขาก็จะตัดน้ำตัดไฟ
>ตัดโทรศัพท์
>คุณเลือกเอาว่าจะยอมจ่ายในราคาที่แพงหรือว่าจะยอมไม่มีใช้
>ดังนั้น รัฐบาลในอนาคตจะได้แต่นั่งทำตาปริบๆๆเมื่อเกษตรกรไทยอยู่ไม่ได้
>การขายที่ดินราคาถูกๆและจำนวนมหาศาลจะตามมา
>คนที่มีกำลังซื้อก็คือชาวต่างชาติ
>ซึ่งปัจจุบันก็ปรากฏแล้วว่าที่ดินบริเวณภาคตะวันออกได้ถูกต่างชาติกว้าน
>ซื้อไปเป็นจำนวนมากแล้ว
>เกษตรกรไทยที่ขายที่ดินได้ก็ไม่ามารถนำเงินที่ได้ไปลงทุนให้เกิดรายได้ได้
>เพราะธุรกิจอื่นได้ตกอยู่ในกำมือของต่างชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกก็
>ตกอยู่ในมือของ Big C, Lotus,
>Carrefour,ธุรกิจอาหารก็ตกอยู่ในมือของ KFC, Pizzahat, McDonal, สิ่งทอ
>เสื้อผ้าก็ของพวกฝรั่งเศส ฯลฯ
>ดังนั้น เงินตราของไทยก็มีแต่จะถูกดูดออก
>เหมือนกับคนที่เลือดไหลไม่หยุด...เมื่อคนจนอยู่ไม่ได้...รัฐจะอยู่ได้ฤา?
>4
>จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นแห่งแรกที่จะขอแยกตัวออกจากประเทศไทย
>
>เนื่องจากความแตกต่างที่เห็นชัดเจนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในปี2553
>คนไทยภาคใต้จะเห็นด้วยกับการแยกประเทศเพราะเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลไทย
>การเมืองไทย การคัดค้านจะน้อยลงการสนับสนุนให้แยกจะทวีความรุนแรงขึ้น
>จนรัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมได้ถ้ารัฐบาลใช้กำลังทหารก็จะถูกต่างชาติส่งทหารมาต่อต้านกองทัพไทย
>ซึ่งแน่นอนกองทัพไทยไม่มีปัญญาไปต่อสู้อยู่แล้วการแยกตัวจะสำเร็จได้ในไม่นานจากนั้น
>ภาคตะวันออก
>บริเวณจันทบุรี ตราด  ระยอง  ฉะเชิงเทรา
>จะขอแยกตัวตามมาเนื่องจากที่ดินแถบนั้นกลายเป็นของต่างชาติหมดแล้ว
>เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมของต่างชาติ
>ทั้ง สมุนไพร อาหารต่างๆ  เมื่อรัฐบาลไทยเป็นอุปสรรคของต่างชาติ
>การขอแยกตัวก็จะทำได้ไม่ยากนั่นหมายถึง
>การซื้อประเทศไทยคล้ายกับที่สหรัฐอเมริกาซื้อรัฐ
>Alaska จาก
>Russiaเราจะเตรียมรับมือกับวิกฤติในอนาคตอย่างไร?
>ผมติดตามงานเขียนคุณนิติภูมิ มาหลายปี และสิ่งที่เขียนในไทยรัฐหน้า 2
>เกือบทุกวันนั้น
>ไม่น่าเชื่อเลยว่าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศจะเอาข้อมูลงาน
>เขียนของนิติภูมิ ไปแปลลงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
>ในการวิเคราะห์บ่อยครั้งที่นิติภูมิ
>มองการค้า การเมือง
>สังคมไปพร้อมกันรวมทั้งประวัติศาสตร์เขามองอาเจนติน่า
>ก่อนล่มสลายทางเศรษฐกิจ  ก่อนล่มจริง...เขาทำนาย
>การเกิดสงครามอเมริกากับอิรัค
>ข้อคิด รวมทั้งอนาคตชาวเชเชนไว้น่าสนใจ  ผมว่า
>สิ่งที่เขาพูดเป็นไปได้นิติภูมิทำให้ผมต้องกลับมาซื้อของโชห่วยของ
>คนไทยแทนที่ไปเดิน big-c, lotus,
>careflour,เพราะผมบอกแม่บ้านและลูกๆว่า
>เราซื้อของร้านโชห่วย ข้างบ้าน
>ไม่ต้องไปห้างใหญ่อีกเพราะอะไรเพราะเราไป
>คาร์ฟูร เงิน 100 บาท ที่เราจ่ายไปจะไปสู่ฝรั่งเศส
>86บาทเหลือให้คนไทย14บาท
>เพราะของต่างชาติเกือบ 100 เปอร์เซนต์ บิกซี
>โลตัสเหมือนกัน
>นิติภูมิเคยเอาเปอร์เซนต์ที่ต่างชาติถือหุ้นมาลงให้ดู ของ 3 ห้างดัง
>ผมตกใจมาก
>และตัดสินใจซื้อน้ำปลาข้างบ้านตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าต่างชาติถือหุ้นกว่า
>90 เปอร์เซ็นต์  
>แล้วบางห้าง 86ปอร์เซ็นต์สอนลูกว่ามันจะแพงกว่าห้าง 3 บาท
>ก็ซื้อที่นี่มันจะแพงกว่า 5
>บาทก็ซื้อที่นี่เพราะมันจะเป็นภาษีคนไทยกลับมาหาลูกเอง
>ผมคิดแบบนี้จริงๆๆ  ถ้าซื้อจากห้าง 1,000
>บาทมันไหลไปต่างประเทศ 900 บาท ที่เหลือ 100 บาท
>ที่เห็นจ่ายค่ายามเฝ้าห้างไง
>มองอาเจนติน่าง่ายนิดเดียวห้างต่างชาติบุกไปตั้งมากกว่า 400 ห้าง
>ทั่วประเทศ คนอาเจนติน่าจึงทำเงินส่ง
>คาร์ฟูส่งห้างต่างชาติ เกือบ100 เปอร์เซ็นต์เงินคนทั้งชาติของชาวอาเจน
>จึงไหลไปหมดในประเทศจึงไม่เหลืออะไรทางสุดท้ายที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทำได้
>ผมพาลูกผมหัดทานขนมกรอบให้น้อยลง เลิกกิน kfcและพยายามทานให้ลดลง
>และจำนวนหนต่อปีน้อยสุด  ผมอธิบายวิธีสิ้นชาติแบบทางเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มจนจบให้เด็กที่บ้าน
>และลูกฟังหัดให้ลูกมาทานบัวลอย
>ขนมชั้นข้าวเหนียวเปียกแทนถั่วดำข้าวเหนียว
>
>ดีครับได้ผล...ลูกเปลี่ยนวิธีกิน... วิธีคิดไปเลย... เปลี่ยนไปได้มาก
>พอเย็นสั่งผมซื้อเต้าส่วนบ้าง ขนมชั้นบ้างลูกเดือยบ้าง
>ผมพูดนิดนึงที่เขาเข้าใจคือ
>ผมไปตลาดซื้อไก่ทอดแม่ค้า มา 3ขาไก่ทอดแบบไทย ๆ
>แล้วผมไป kfc ซื้อมา 3 ชิ้น เลือกน่องครับเหมือนกันราคาต่างกันลิบเลย
>ผมก็อธิบายคำว่า license (ค่าลิขสิทธิ) ให้ลูกฟัง ผมบอกว่า ซื้อไก่ 35
>บาท
>
>ค่าไก่ 15บาทที่เหลือเป็นค่าลิขสิทธไก่แม่ค้า
>ที่ถูกเพราะไม่มีค่าลิขสิทธิ
>ใบตองที่ห่อขนมไทยไม่มีลิขสิทธิ มันเป็นวัสดุธรรมชาติ
>ย่อยสลายได้ไม่ถึง 3 เดือน  
>ขนมต่างชาติ ห่อสวยแพงเพราะยี่ห้อมันมีลิขสิทธิ เวลามันหล่นที่พื้น
>ไม่มีคนเก็บมันจะย่อยสลายภายใน200 ปี
>ผมสอนแบบนี้  ลูกผมเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเลย  ผมทำได้และได้ทำแล้ว
>ปล.ใคร่จะขอกรุณาช่วยนำบทความไปเผยแพร่ต่อ จะเป็นพระคุณมากครับ
>ยาวไปหน่อยแต่อยากให้อ่าน เพื่อที่ไทยเราจะได้อยู่รวมเป็นชาติไทยต่อไป
>** เมื่อกี้ดูที่นี่ประเทศไทย
>เปิดเพลงชาติให้ฟังไม่เคยฟังแล้วรู้สึกว่าอยากร้องไห้เท่าวันนี้เลยฟังแล้ว
>เห็นภาพที่คนไทยทั้งประเทศ ช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
>แต่อยากจะขออีกอย่างหนึ่งคือรักชาติหน่อยช่วยกันหน่อยครับ
>ซื้อสินค้าไทย
>เลิกได้แล้วกับการซื้อของแบรนเนมมันจะทำให้ชาติล่มจม
>เป็นไงครับเสียเวลาในการอ่านสักหน่อย
>แต่ก็พอจะรู้อะไรได้บ้าง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี