ความเห็น 46389

"เต๋าแห่ง KM" - ใน Explicit มี Tacit ใน Tacit มี Explicit

อัจฉรา
IP: xxx.121.108.196
เขียนเมื่อ 
อาจารย์อธิบายทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ