ความเห็น 46380

หวงแหนภาษาถิ่น วันละคำ “เดะ”

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ขจิต

     รอไว้ให้ อ.Handy มาช่วยเฉลยครับ และเติมเต็มให้ในประโยคตัวอย่างแบบสูราด ครับ