ความเห็น 4638

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจต่างๆ ของคน

rrine
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

หาข้อมูลได้จากหนังสือที่ว่าด้วย management และพวก marketing, customer behavior