ความเห็น 463374

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

  • ต้นไม้ มีทั้งกระพี้ และ แก่น
  • ถ้ามีแก่นอย่างเดียว เขาเรียกว่าต้นไม้ยืนตายพาก
  • คนที่เข้ามาในBlog มีวุฒิภาวะพอที่จะเลือกอ่าน เราต้องให้เกียรติกันตรงนี้
  • สนามเรียนรู้สาธารณะเช่นนี้ ต้องการความมีอิสระทางความคิดความรู้ จะเพิ่งอ่านออกเขียนได้ หรือเป็นนักวิชาการเลิศประเสริฐศรี ก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในสไตล์ของแต่ละคน
  • G2K เหมือนสนามทุ่งหญ้า ปล่อยให้สัตว์เดินไปเลาะเล็มอาหารได้ในทุ่งกว้างอย่างในบางประเทศ
  • ถ้ามีทุ่งหญ้า แล้วเอาลวดหนามไปขึงไว้ ติดป้าย "ห้ามเดินผ่าน" ก็น่าเสียดาย ที่จะไปลดพื้นที่เรียนรู้แห่งชาติ แห่งนี้
  • เราไม่อยากเห็นวัฒนธรรมเรียนรู้แบบใหม่ๆ ที่เกิดจากศักยภาพของคนไทยเราเองรึครับ
  • ขอบคุณทุกความเห็น ที่ให้ได้เรียนด้วยอย่างสนุก
  • ขอบคุณอาจารย์ประพนธ์ด้วยที่"ฉุกให้ชวนคิด"
  • เราอยู่ในระหว่างการค้นหา วิธีเรียนรู้ภาคประชาคม ไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดรึเปล่านะ