ความเห็น 463116

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะ

             เห็นด้วยค่ะ  แล้วแต่ผู้อ่านจัดข้อมูลให้อยู่ใน ประเภทไหน ส่วนมาก Tacit มักถูกปรุงแต่ง เพื่อสร้างความสนใจไม่ให้น่าเบื่อ จึงออกมาได้หลายรูปแบบ