ความเห็น 463068

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

เขียนเมื่อ 

ความรู้ก่อให้เกิดความคิดเห็น และเช่นกันความคิดเห็นก่อให้เกิดความรู้

ทุกประโยคเขียนมาจาก "คน" และเช่นกัน "คน" เป็นผู้อ่านและทำความเข้าใจและถ่ายทอดออกมาโดยการสื่อสารต่อไปยังผู้อื่นโดยการสังเคราะห์และ/หรือวิเคราะห์ อาจทั้งสองกระบวนการหรือกระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง

ข้อมูลที่ผู้อ่านได้รับมา ก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์และ/หรือการวิเคราะห์ของผู้อ่าน ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ มาแล้วหรือไม่ก็ตาม  ก็ย่อมจะนำไปประกอบกับสิ่งที่ตนเองได้มีการเรียนรู้มา (บางครั้ง อาจารย์สองคนก็สอนไม่เหมือนกัน...หุหุหุ)

ดังนั้นองค์ความรู้ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้ควรต้องมีทั้งความรู้และความคิดเห็นประกอบเข้าด้วยกันครับ  (ความคิดเห็นส่วนตัว)

ที่เหลือคือ "คน" ที่ได้รับข้อมูลมาจะสามารถนำไปใช้ให้เกิด "องค์ความรู้ใหม่" ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแล้วหล่ะครับ