ความเห็น 46278

หวงแหนภาษาถิ่น วันละคำ “เดะ”

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาเรียนภาษาใต้ ครับผม
  • แอบตอนอบรมครูระหว่างครู วางแผนการทำโครงงาน จะไปดูตามกลุ่มต่อครับ