ความเห็น 4627

อภิมหาโครงการด้านอุดมศึกษาและวิจัย (๑๓)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
ต่อไปนี้เป็น อี-เมล์ จาก รศ. ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล  
กราบเรียนอาจารย์ทุกท่านครับ
ทีมงานขอรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ Mega Project ที่ผ่านมาดังนี้ครับ :
1. การพูดคุยกับกลุ่มผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 7 เมื่อวันที่ 4 พย.
ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีเกินคาดครับ ทุกศูนย์มีความเข้าใจในโครงการใหม่เป็นอย่างดี
และพร้อมที่เข้าร่วมในรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ ดังนั้นแรงต้านจากกลุ่มนี้จึงคาดว่าไม่มีอีกต่อไป
2. การพูดคุยกับกลุ่มวิจัย foresight 2 (รวมเกือบ 20 คน) ได้รับความสนใจในระดับสูง ทีมงาน
เราได้ส่งบทความทั้ง 11 บทของอาจารย์หมอวิจารณ์ให้กลุ่มนักวิจัยได้อ่านก่อนการประชุม
ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมก่อนการประชุม
กลุ่มวิจัยเหล่านี้จะช่วยเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการ
โดยการใช้ powerpoint presentation ในชุดเดียวกัน
3. Powerpoint presentation ดังกล่าว ได้ส่งมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ดูพร้อม e-mail
ฉบับนี้ด้วย รบกวนอาจารย์ทุกท่านได้โปรดพิจารณาดู และให้ความเห็นด้วยครับ
เนื่องจากจะเป็นฉบับที่ใช้เป็นกรอบของโครงการและกำลังจะใส่ลงไปใน web ของ สกอ. เพื่อการเข้าถึงข้อมูลครับ
4. ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งองค์กรนอกระบบเพื่อการจัดการโครงการตามที่ อ.ภาวิช
และ อ.หมอวิจารณ์ มีความเห็นร่วมกันอยู่นี้ ทาง สกอ.
จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อการขับเคลื่อนโครงการไปพลางก่อน ซึ่งคงจะจัดตั้งในไม่กี่วันข้างหน้าครับ
กรรมการชุดนี้จะมีความสำคัญมากครับ และคงจะมีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้ใหญ่ในที่นี้ด้วยครับ
5. ในเรื่องงบประมาณ ปี 2549 ได้ตั้งไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบไปด้วยทุน
วิจัยในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่จะเป็นการวางรากฐานสำหรับการขับเคลื่อนต่อไป ทางสำนัก
งบกล่าวว่าประสิทธิภาพการใช้เงินในปีแรกให้เกิดผลจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสรรเงินในปีต่อๆไป
6. ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ คณะต่างๆ และหลายกลุ่มวิจัยกำลังติดต่อเข้ามาเพื่อให้ไปนำเสนอใน
รายละเอียด รวมถึงขอส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาแล้วครับ
การขยับในขั้นต่อไปคงจะได้รับความสนใจมาก
7. เนื่องจากทีมงานบังเอิญอยู่กันพร้อมหน้าในวันจันทร์ที่ 14 พย. นี้
ทีมงานจึงขออนุญาตเรียนถามถึงความเป็นไปได้ที่จะพบอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกท่านเพื่อปรึกษาหารือในช่วงบ่าย 16.00 น.
ขออภัยอย่างยิ่งครับสำหรับความฉุกระหุก แต่หากเวลาไม่ลงตัว ทางทีมงานจะขอนัดอีกครั้งหนึ่งครับ
อาจในรูปแบบกลุ่ม หรือพบแต่ละท่านก็ได้ครับ เนื่องจากทราบดีกว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกท่านมีภารกิจมากอยู่
จึงเรียนมาเพื่อรายงานความคืบหน้าในปัจจุบันเท่านี้ก่อนนะครับ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ทีมงาน
หมายเหตุ อ. วันชัย ขอใช้ห้องประชุม สกว. เป็นสถานที่ประชุม