ความเห็น 4626

อภิมหาโครงการด้านอุดมศึกษาและวิจัย (๑๓)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ต่อไปนี้เป็นความเห็นของ ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์

กลุ่มนี้มีความตั้งใจดีมาก ผมชื่นชม แต่ในขณะเดียวกันผมก็ขอให้ตระหนักไว้ตลอดเวลาถึงเรื่องสำคัญสองเรื่องซึ่งเรื่องแรก อ.วิจารณ์ ก็ย้ำมาเสมอว่า management เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด และหลายๆ คนก็คงเป็นห่วงเหมือนผมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เราอยากให้มาดูแลเครือข่าย เพราะคนที่เหมาะสมมีความสามารถสูงเขาก็มีงานประจำที่ดีอยู่แล้วจึงไม่ค่อยอยากมา แต่ด้วยตัวเลขงบประมาณมากขนาดนี้จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะเป็นสิ่งหมายปองของพวกแดร๊กคิวล่า ซึ่งจะเข้ามาหาผลประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง    อีกเรื่องหนึ่งก็คงเกี่ยวกับการสัญญากับสังคมซึ่งเราจำเป็นจะต้องทำให้ได้ในสิ่งที่เราสัญญาไว้ในข้อเสนอโครงการ ซึ่งในเรื่องนี้มีบางอย่างที่ผมเป็นห่วงมากๆ ว่าจะทำให้สำเร็จตามที่เสนอไว้ยากมาก
สำหรับภาระปัจจุบันที่ทางกลุ่มน่าจะทำทันทีก็คือลองมองย้อนกลับเกี่ยวกับโครงการที่เคยดำเนินมาแล้ว หรือที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น    โครงการ CRN      โครงการเงินกู้ ADB    หรือ          เครือข่ายวิจัยบูรณาการต่างๆ มากมายก่ายกอง ว่าที่ใช้เงินไปมหาศาลนั้นสัมฤทธิ์ผลอะไรบ้าง           มีจุดอ่อน จุดแข็งเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง มีอะไรที่โครงการใหม่นี้จะใช้เป็นบทเรียนทั้งด้านบวกและด้านลบได้บ้าง การมองย้อนกลับนี้ไม่ใช่การมองและสรุปโดยคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  แต่ควรจะต้องได้รับความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มากที่สุด