ความเห็น 46228

ความสำคัญของวิชาการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด กับการแก้ปัญหานิสิตค้นคว้าไม่เป็น

ทวีศักดิ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ผมรู้สึกเห็นใจและเข้าใจเจ้าหน้าที่ครับ ที่ยังมีผู้ใช้บริการที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจการค้นคว้าด้วยตนเอง จึงทำให้มีการจัดเก็บและขึ้นชั้นหนังสือมากผิดปกติ ผมขออนุญาตเสนอแนะดังนี้ครับ (1) จัดเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมาคอยให้บริการแนะนำการใช้โดยเฉพาะกับผู้ใช้บริการที่ยังค้นคว้าด้วยตนเองยังไม่เป็นซึ่งคงเป็นเฉพาะการใช้ครั้งแรกๆเท่านั้นครั้งต่อไปผู้ใช้บริการก็จะใช้เป็นและค้นคว้าด้วยตนเองได้ (2) นำระบบ RF-ID (Radio Frequency Identification) มาใช้งานห้องสมุด การให้บริการจะทำให้ง่ายต่อการให้บริการยืม-คืน, จัดเก็บ และขึ้นชั้น โดยใช้งานย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) ต่ำกว่า 135 kHz หรือย่านความถี่สูง (High Frequency: HF) 13.56/27.125 MHz ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับงานห้องสมุด และไม่ต้องขอใบอนุญาตต้วยครับหากกำลังส่งไม่เกิน 5 mW (EIRP)