ความเห็น 46167

เรณู สัสดีแพง : ขรก.พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมลักษณ์... Beeman

 • ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ...
  (1). คุณเรณู สัสดีแพง ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหายของท่าน
  (2). อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา มน. ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหายของทุกท่าน
  (3). ชาวคณะเกษตรศาสตร์ มน.ทุกท่าน
  (4). ทุกท่านผู้มีส่วนส่งเสริมให้คุณเรณู สัสดีแพงมีความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความสำเร็จ

ธรรมดา... คนดีชื่อว่า หายากแล้ว
คนที่ส่งเสริม สนับสนุนคนดีให้ได้ดีชื่อว่า หายากเช่นกัน

(Good ones are rare. Good one promotors are also rare. Khin Mg Myint 2006).

 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และสรรเสริญคนดีครับ
 • สาธุ สาธุ สาธุ