ความเห็น 461214

บทแปลโคลงโลกนิติ ฝีมือ มรว. เสนีย์ ปราโมช

แรพพลอย
IP: xxx.203.169.246
เขียนเมื่อ 

     วันที่ซาวหกนั้น               เสด็จไป

ทรงเปิดโรงเรียนไทย          ฤกษ์เช้า

บุญวาทย์วิทยาลัย               ขนานชื่อ ประทานนอ

เป็นเกียรติยศแด่เจ้า             ปกแคว้นลำปาง

                            ลิลิตพายัพ

               พระราชนิพนธืในรัชกาลที่ ๖

           พระนามแฝง หนานแก้วเมืองบูรณ์