ความเห็น 46056

นโยบายอธิบดีคนใหม่

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.88.88
เขียนเมื่อ 
อย่าลืมเอานโยบายไปแปลงเป็นแผนปฏิบัตินะ หากจะช่วยให้นโยบายเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง