ความเห็น 460115

ปลูกยางในทุ่งนา เสียทั้งเวลาและนาข้าว

ชาวนามาเป็นชาวสวนยาง
IP: xxx.120.118.167
เขียนเมื่อ 

เป็นชาวนาเปลี่ยนมาทำสวนยางอยู่ที่อีสานเหนืออ่านที่คุณเม้งเขียนเห็นด้วยค่ะ มีคนรู้จักเป็นคนใต้ที่ทำสวนยางแต่ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะกลัวว่าเป็นคนแถบอีสานเพิ่งมาปลูกยางความรู้อาจจะไม่แน่นเท่าไร เพราะไม่มีประสบการณ์การทำสวนยางมาก่อน แต่คนที่บ้านทำสวนยางขยายออกไปเยอะมาก มีความคิดเหมือนคุณเม้ง แม้เพิ่งจะได้มาอ่านก็ตาม เคยพูดกับคนที่จะเอาที่นามาทำสวนยาง ก็เหมือนที่คุณเม้งเขียน แต่ก็พูดอะไรเขาไม่ได้ เพราะว่าเป็นที่นาของเขา ไม่อยากให้วันหนึ่งเขาต้องมาซื้อข้าวจากชาวเวียดนามเหมือนที่คุณพูด แต่ที่บ้านดิฉันเองไม่ได้เอาที่นามาทำสวนนะค่ะ มีที่อยู่แล้วแต่ก่อนทำนาอย่างเดียวเป็นทีลุ่ม และมีที่สูงที่เอาไว้ทำไร่มันสำปะหลังเปลี่ยนมาทำเป็นสวนยาง ตอนนี้กรีดได้ 7 ปีแล้ว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น