ความเห็น 45969

ไม่จำเป็น ต้อง บอกค่า KPI ทุกตัวให้พนักงานทราบ

saisin
IP: xxx.113.55.207
เขียนเมื่อ 

    ขอชมเชยท่านในแนวคิดที่ว่า "KPI ไม่ได้ตามเกณฑ์ อย่าไป"ตำหนิ"พนักงาน แต่ ผู้บริหารต้องหา "มุข" ใหม่ มายั่วพนักงานให้คึกทำงาน" ถ้าผู้บริหารโรงเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  จะทำให้โรงเรียนมีชีวิต  ไม่ใช่โรงเรียนที่ตายแล้วและกำลังจะตาย  ผู้บริหารโรงเรียนบางท่าน ชอบบริหารโรงเรียน  โดยผลักภาระ       รับผิดชอบไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ภายใต้หลักที่ไร้อุดมการณ์ที่ว่า " ทราบ" "ชอบ"  "มอบผู้ช่วย"   "เห็นด้วย ผู้ช่วยเอาไปทำ"พองานไม่ประสบความสำเร็จก็ว่า  มอบหมายไปไม่ดูแล ฯลฯ