ความเห็น 45874

ชีวิตอินเทอร์น : เติมเต็มด้วย KM

เขียนเมื่อ 

          ผมชอบสรุปของคุณครูวิมลศรี ที่ว่า 
  "การแบ่งปันความรู้ ช่วยให้ทุกคนมีวิธีเก็บเกี่ยวความสุขจากงานการเรียนรู้ได้มากขึ้น มองเห็นศักยภาพของตนและคนอื่นได้มากขึ้น และเกิดความสัมพันธ์เชิงบวกที่มีฐานมาจากการเคารพในคุณค่าของกันและกันได้มากขึ้นด้วย"  

          ขอขอบพระคุณ และขออนุญาตนำไปใช้ต่อนะครับ