ความเห็น 45734

การเจรจาระหว่างประเทศกับการค้าเสรี

ปุ้ย
IP: xxx.19.228.46
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจของประเทศเราจำเป็นที่จะต้องติดต่อ ค้าขายกับต่างชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความตกลงทางการค้าจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะผลกระทบที่ตามมาจากความตกลงนั้น ย่อมส่งผลถึงประชาชนในประเทศนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ฉะนั้น รัฐจึงควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก และควรสอดคล้องกับความพร้อมของประเทศในการแข่งขันทางการค้ากับต่างชาติ

การแร่งรีบเจรจาทำข้อตกลงทางการค้า โดยที่ไม่ได้ศึกษาถึงผลดี-ผลเสียอย่างถี่ถ้วน ย่อมจะเกิดปัญหาตามมาได้ภายหลัง เพราะต้องไม่ลืมว่าการป้องกันปัญหาที่จะเกิดมา ย่อมง่ายกว่าการที่ต้องมาตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบเหมือนงูกินหาง

หวังว่า ข้อตกลงทางการค้าของเราคงยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาเป็นที่ตั้งสูงสุด....