ความเห็น 45732

คำถามจาก Stephen Hawking ใน Yahoo! Answers

เขียนเมื่อ 
อาจารย์ ดร. ธวัชชัย ที่เคารพ ถ้าเปลี่ยนจาก In a world....... มาเป็น In Thailand..........จะได้คำตอบที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับ