ความเห็น 45604

หมีพูและผองเพื่อนเป็นสัญลักษณ์เเห่งมิตรภาพในสังคม

เขียนเมื่อ 
การแสดงความเห็นเป็นสิ่งสำคัญค่ะ....และการแสดงความคิดเห็นนั้นอาจทำให้เกิดมิตรภาพและศัตรูได้หากใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง...ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่มี"แดน"อย่างกว้างขวาง นั้นควรจะมีขอบเขตในการที่ไม่ไปก้าวล่วงในเรื่องอื่น เช่น เรื่องส่วนตัว เป็นต้น โดยไม่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเนื้องานย่อมไม่เป็นผลดีแน่....