ความเห็น 455569

โครงการ ผลิตสื่อ CAI ชุด ตัวเลขหรรษา

นันทิดา ด้วงอ่วม
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ดีนะคะ เพราะเป็นสื่อทางเลือกที่น่าสนใจ  ตื่นเต้นสำหรับเด็กอนุบาล ตอนเรียนได้มีโอกาสทำวิจัยเกี่ยวกับCAI เรื่องพืช ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชให้กับเด็กอนุบาล (มศว.) และตอนนี้กำลังหาข้อมูลในการจัดทำหรือจะจัดซื้อด้วย ยังงัยแนะนำกันบ้างนะคะ