ความเห็น 45463

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

เดโช ปลื้มใจ
IP: xxx.2.255.60
เขียนเมื่อ 
      

จากการที่ได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ จิตวิทยาเพื่อการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ในวันที่  2 กรกฏาคม 2549 แก่นักศึกษาโครงการปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  ม.เกษตร   โดย ดร.จิระ  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น Guru ท่านหนึ่งในเมืองไทย ทำให้ได้ทราบหลักการที่อาจารย์ได้ให้เกี่ยวกับ  Head and Heart  ที่มีความสัมพันธ์กันและจำเป็นที่นักบริหารยุคปัจจุบัน จะต้องใส่ใจและเติมเต็มให้ครบ เพื่อจัดการให้งานนั้นสมดุลย์  ไม่ว่าความรู้ในเชิงกว้าง (Macro) และความรู้ในเชิงลึก (Mirco) เมื่อทั้งสองสิ่งนี้ประกอบกันเข้าก็จะทำให้เกิดศักยภาพในการทำงานมากสำหรับผู้บริหาร  ในด้าน HR เอง  ถ้าสามารถเติมเต็มแนวคิดนี้และพัฒนาพนักงานให้ทั้งสองด้าน ก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างมาก สมกับบทบาท

Strategic Partner  ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้องค์การพัฒนาไปอย่างยั่งยืนต่อไป