ความเห็น 45330

สรุปรายงานการวิจัยเบื้องต้น(PAR อาหารปลอดภัย) กรมส่งเสริมการเกษตร

เขียนเมื่อ 

เมื่อเราเรียน....เราก็ต้องเรียนรู้ให้จบวิชา

เมื่อเราทำ...เราก็ต้องทำอย่างคนรู้จริง

เมื่อเราเป็น...เราก็ต้องเป็นตัวเราที่สัมผัสได้

ฉะนั้น เราจะเป็นอย่างงู ๆ ปลา ๆ หรือ เราจะเป็นอย่าง "นักปรัชญา"