ความเห็น 45238

"เต๋าแห่ง KM" - ใน Explicit มี Tacit ใน Tacit มี Explicit

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ประพนธ์...              

  • อ่าน + ชมภาพหยินหยางแล้ว เข้าใจ+ซาบซึ้งกับ Tacid+Explicit knowledge มากขึ้น
  • ดูจะคล้ายกับคำกล่าวที่ว่า "คนละด้านของเหรียญเดียวกัน"
  • ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง...