ความเห็น 45118

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ว่าที่ร้อยตรีศุภโชค ศักดิ์ไกรวัล
IP: xxx.209.107.157
เขียนเมื่อ 

อ.จิระที่เคารพ

      กระผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้ให้เกียรติมาบรรยาย  และได้มอบแนวคิดที่มีสาระอันเป็นประโยชน์กับ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ)รุ่น 12  กระผมรู้สึกชื่นชมแนวคิดของอาจารย์เป็นอย่างมาก  เนื่องจากในบางเรื่องนั้นเราอาจเข็มขัดสั้น(คาดไม่ถึง)  แต่เมื่อได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์  ทำให้กระผมหันกลับมาวิเคราะห์และให้ความสำคัญกับheartเพิ่มขึ้น  เพราะบางทีเราก็มีแต่headที่อาจารย์บอกกับเราจริงๆ  เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องกระทบกับสภาวะหรือสิ่งเร้าต่างๆตลอดเวลา ในการที่จะให้เกิดประสิทธิผลจริงๆก็จะต้องรู้จักมีทั้งhead  and   heart  ควบคู่กันไป  อีกทั้ง2 i inspiration และimagination  รวมทั้งการเป็นผู้นำที่จะต้องจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน  ความขัดแย้งนับเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง  สำหรับการแก้ไขนั้นต้องใช้ความรู้ที่อาจารย์ได้สอนพวกเรามาพิจารณาในการแก้ไขให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดครับ

 

 

                                                     ด้วยความเคารพ

                                               ว่าที่ร้อยตรีศุภโชค     ศักดิ์ไกรวัล