ความเห็น 45113

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

คติ โฆษานันตชัย
IP: xxx.107.205.74
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์

ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในกลุ่มของคนที่เก่งในเรื่อง Head แต่มีน้อยคนที่เก่งในเรื่อง Heart ตลอดเวลาบริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องคนมาใช้ มีทั้งที่สำเร็จบ้างและไม่สำเร็จบ้าง ทีมงานทำงานกันอย่างมุ่งมั่นในแต่ละโครงการ ท้ายที่สุดเราก็ได้คติสอนใจว่า การที่ Work hart เดียวไม่พอ จำเป็นต้อง Work smart ด้วย เพราะจะทำให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ความเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอาศัยความโดดเด่นของคนที่เป็นผู้นำ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆว่าต้องการผู้นำในรูปแบบใด วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นตัวสร้างกรอบความต้องการลักษณะของผู้นำที่แตกต่างกันไป ผู้นำที่ดีจึงควรวิเคราะห์ความแตกต่างเหล่านั้นและต้องรู้จักปรับใช้ข้อดีของวัฒนธรรมนั้นๆให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่คิดแต่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่สนใจสิ่งเดิมๆที่เป็นสิ่งดี

ผมรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นจากการสอนที่แตกต่าง ทำให้รู้สึกว่าคนต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กราบขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามา ณ ที่นี้ด้วย