ความเห็น 45104

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

สุภัทรา สันติวัฒนา
IP: xxx.108.211.203
เขียนเมื่อ 
จากการสัมนาที่ผ่านมา  ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มเติมในการทำงาน  โดยในการทำงานต้องนำหลัก heart & hard มาผสมผสานกันในการสร้างคนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์การ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และในการสร้างคนต้องใช้เวลาชั่วชีวิต  ไม่เหมือนการปลูกต้นไม้  และสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ คือ ต้องมีความพร้อม