ความเห็น 45102

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

เยาวภา
IP: xxx.209.107.157
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์จิระ  ที่เคารพค่ะ

      ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่  อาจารย์ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารตนเองและการบริหารการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ที่ในอดีตการทำงานของมนุษย์เราจะมีแต่headเท่านั้น แต่ในปัจจุบันและอนาคตจะต้องมีทั้ง head และ hard จะทำให้การทำงานตลอดจนการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้ ดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีความสุข

 

                                            ด้วยความเคารพอย่างสูง

              เยาวภา(นิสิตปริญญโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหรรม(ภาคพิเศษ)รุ่น 12)