ความเห็น 45095

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

โชษิตรา สุริยะวงศ์
IP: xxx.107.205.74
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับการพบกันครั้งนี้คือ

หนึ่ง การที่เราต้องรู้จักที่จะประเมินศักยภาพตัวเราเอง กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในขณะที่เรายังรู้สึกว่าเรามีพลังทั้งกายและใจในการที่จะทำ อย่าหยุดความตั้งใจเพียงเพราะมีใครมาประเมินศักยภาพและคุณค่าของความรู้ ความสามารถของเราด้วยเพียงการใช้วัยวุฒิในการตัดสินเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าใครคนนั้นจะยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตาม ต้องรู้จักบ้า กล้าท้าทายตนเอง และตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง เราก็จะกลายเป็นคนที่แตกต่าง และยืนหยัดอยู่บนความสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ เหมือนที่อาจารย์เป็นอยู่

สอง Personnel , Human Resources , Human Capital หรือ Human Capacity Building บอกให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในโลกไม่มีการหยุดนิ่ง หากเรามัวแต่หลงระเริงกับความสำเร็จแล้วไม่ทำอะไรเลยในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่ล้าสมัยที่สุด เหมือนในโฆษณาสุรายี่ห้อหนึ่งที่เขียนไว้ว่า ถ้าเราไม่ก้าวไปข้างหน้า เราก็จะอยู่ล้าหลัง

สาม การเป็นผู้ให้ ต้องเปิดใจผู้รับได้ด้วย การให้จึงจะได้ผลอย่างสมบูรณ์ เหมือนกับที่อาจรย์มาพบพวกเราและใช้เวลาในการเพียง 3 ชั่วโมงอาจารย์สามรถทำให้พวกเราซึมซับแนวคิด นำกลับไปคิดตาม บางคนอยากนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงของตัวเอง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการให้ พวกเราไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับ แต่น้อมรับไว้ด้วยใจค่ะ

ขอสามข้อเลยนะคะ อาจไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน แต่เป็นความประทับใจส่วนตัวค่ะ

สุดท้ายกราบขอบคุณที่สอนให้รู้จักความบ้าคลั่งอย่างถูกต้อง