ความเห็น 45092

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

จุฑารัตน์ จึงทวีสูตร
IP: xxx.121.150.135
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าปกติไม่ค่อยชอบที่จะมาเขียนอะไรให้คนอื่นอ่าน แต่ครั้งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันมาก เพราะเป็นการที่เราได้แชร์ความรู้กัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ที่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแบบกระทู้อื่น ๆ จากที่อาจารย์ได้พูดถึงว่า ปัจจุบัน เราไม่ได้มองคนเป็นเรื่อง Human Resource, Personnel หรือ Human Capital แต่เราจะมองว่า Human Capacity Building คือการทำอย่างไรให้เราจะสามารถดึงศักยภาพของคนในองค์การออกมาใช้ได้ เราจึงต้องมีการสร้าง Head และ Heart ขึ้นเพื่อผลสัมฤทธ์ขององค์การที่ยั่งยืน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่สละเวลามาให้ความรู้ และข้อคิดกับนิสิต ปริญญาโท รุ่น 12 พวกเราจะนำสิ่งต่างๆ ที่ได้รับในการสัมมนาครั้งนี้ไปปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานค่ะ