ความเห็น 45018

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

เมตตา ศรีสุข
IP: xxx.108.76.199
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์จีระที่เคารพ

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำรวมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนได้มีความกระตือรือร้น  และมองหาเป้าหมายอันแท้จริงของการเรียนในระดับปริญญาโท

ตั้งแต่ที่ได้รับฟังอาจารย์  ทำให้ตนเองซึ่งเคยมีแนวคิดที่จะมีกิจการเป็นของตนเอง  ได้มีแรงกระตุ้นเตือนอีกครั้ง  และคิดว่าคงต้องหาโอกาสที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริง  ไม่ใช่เพียงแต่หาความรู้เท่านั้น  หากแต่ต้องพยายามนำความรู้ที่มีอยู่  มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งจากโลกปัจจุบันการเชื่อมโยงทุกส่วนในโลกเป็นเรื่องเล็ก  อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการมีเครือข่ายของทรัพยากรบุคคล  องค์ความรู้ที่ได้รับนั้นมากมายมหาศาล  เพราะไม่มีใครคนใดในโลกที่จะสามารถทำทุกอย่างได้  ผู้ที่จะประสบความสำเร็จต้องรู้จักเชื่อมโยงความรู้  และนำสัมพันธภาพที่ดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เหมาะสมกับสถานการณ์  ดังนั้นตนเองจึงเห็นว่าการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และด้านบุคคลเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด  หากแต่เราต้องเรียนรู้พร้อมด้วยการนำมาใช้  เพื่อพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ค่ะ