ความเห็น 45006

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

น.ส. พรวิภา มานะต่อ
IP: xxx.152.14.196
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.จีระ ที่เคารพ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ทั้งในเรื่องของการคิดนอกกรอบ, Head & Heart, ทฤษฎี 4L's และ 8K's ฯลฯ นั้น  การเปิดกว้างทางความคิดหรือการคิดนอกกรอบเป็นแนวคิดที่ดิฉันคิดว่ามีความสำคัญในปัจจุบันและอนาคตค่ะ หากเรามีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ จะทำให้เรารู้สึกมีแรงจูใจ มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น อยากทำสิ่งต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงความพร้อมในหลายๆ เรื่องด้วยค่ะ

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าการที่ชีวิตคนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้น หัวใจสำคัญก็คือ เราจะต้องมีสมอง (Head) และจะต้องมีหัวใจ (Heart) ตามแนวคิดของอาจารย์ค่ะ ทั้งสองอย่างควรจะต้องควบคู่ไปด้วยกันจึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งในเรื่องการงานและในเรื่องการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดิฉันมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของ Happiness ดิฉันจะติดตามผลงานของอาจารย์ต่อไปค่ะ 

การสอนของอาจารย์ทำให้ดิฉันรู้สึกกระตือรือล้น และมีไฟมากขึ้นค่ะ อย่างที่อาจารย์ได้บอกตอนต้น ...หากได้เรียนกับอาจารย์แล้วจะรู้สึกรักอาจารย์ค่ะ

กราบขอบพระคุณค่ะ