ความเห็น 44994

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ปรทิพย์ พันธุ์มณี
IP: xxx.144.252.236
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ จีระ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของอาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และเพิ่มมุมมอง รวมทั้งได้แนะนำแนวความคิดที่เหมาะสมมีค่าซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงานให้กับพวกเราชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมภาคพิเศษ ซึ่งจากการได้รับฟังคำบรรยายของอาจารย์เมื่อวันที่ 3/07/06 นั้นทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และมุมองต่างๆในการทำงานเพิ่มเติมมากมาย ว่าในการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นบุคคลควรจะต้องมีการประยุกต์ใช้ทั้ง head และ heart เข้าด้วยกัน และยังได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎี 4L's และ 8K's ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้การพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นได้