ความเห็น


ขอตอบข้อซักถามของ พญ. รวิวรรณ รพ. เชียงรายคะในการทำงานเป็นทีม  ของพนักงานในบ. ปูนแก่งคอย

ซึ่งเริ่มจาก

 Maintain

  • มีการกำหนดขอบเขตงานของหน่วยงานและบุคคลที่ชัดเจน
  •  มีการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานที่ชัดเจน

Improve

  • มีการมอบหมายงานอื่น (Spoke) ในทีมให้รับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น งานด้าน Safety  

 Self-Manage 

  • มีการมอบหมายงานอื่น (Spoke) ในทีมให้รับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น งานด้าน Safety และมีการหมุนเวียนงานอื่น (Spoke) 

 High Performance

  •  สมาชิกในทีมมีความสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยคำนึงถึงเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงาน 

 Self-Directed

  • ทีมสามารถกำหนดแผนงานและปรับแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ได้ด้วยตัวเอง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี