ความเห็น 44981

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการความรู้ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ(ตอน 2)

พิชฎา
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

ได้เสริมข้อมูลบางส่วนในblogของพิชฎา การสัมมนาวันนั้นได้เห็นถึงศักยภาพของคุณชาญวิทย์ขอชื่นชมค่ะ