ความเห็น 44958

ชีวิตที่พอเพียง : 49. ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

เขียนเมื่อ 

นานมาแล้วที่ อเมริกาผลิตกระดาษ หรือ เหรียญ ที่เรียกว่า "เงิน" ออกมา  โดยไม่มีทองคำค้ำประกัน ใช่ไหมคะ ?  แต่ประเทศอื่น เช่น ประเทศไทย จะผลิต เงิน ต้องมีทองคำ ค้ำประกันใช่ไหมคะ ?  เมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับประเทศมหาอำนาจ คงยังเหลือสิ่งเดียวกระมังที่ "เงิน"  ซื้อไม่ได้ คือ คุณค่าทางจิตใจ  จิตวิญาณ  ที่จะนำพาไปสู่ความสุขใจที่แท้จริง

เพราะเขาก็ต้องการอยู่รอด  จึงต้องคิดหาวิธีต่างๆ  เมื่อเราเป็นสังคมอุดมปัญญา จากการทำ เรื่องการจัดการความรู้ ก็ควรรู้ทันเขา เพื่อให้เราอยู่รอด เช่นกัน ใช่ไหมคะ?