ความเห็น 44957

สอนนักศึกษาปริญญาเอกแบบไม่สอน

เขียนเมื่อ 
  • ในข้อเขียนของอาจารย์ตอนท้าย ยัง แสดงให้เห็นทางอ้อมถึงแนวทางการให้ นักศึกษา ส่งงานทาง blog ที่ควรจะเป็นด้วยนะครับ (ตามความคิดของผม)
  •  อาจารย์ไม่ได้ห้ามส่งการบ้านทาง blog อย่างที่บางท่านอาจรู้สึก จากข้อเขียนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ของอาจารย์ก่อนหน้านี้