ความเห็น 44939

สร้าง Blog R2R รพ.ยโสธร

เขียนเมื่อ 

งานนี้จะสำเร็จไม่ได้...หากไม่มีคุณเอื้อ.."พี่อื๋อ..."

ที่ทั้งประสาน เอื้อ อำนวย และบางทีเป็นคุณกิจด้วย..

เส้นทางอีกยาวไกลที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนนะคะ